Nieuwe gezichten

Dit project gaat over mensen die zich in Nederland hebben gevestigd nadat ze hiernaar toe zijn gekomen als vluchteling of als arbeidsmigrant.

 

De Nederlandse bevolking is in 2018 met zo’n 104.000 inwoners toegenomen tot bijna 17,3 miljoen. De bevolking is vooral door migratie toegenomen, net als in de afgelopen twee jaar. In 2018 kwamen naar schatting 241.000 migranten in Nederland wonen, zesduizend meer dan een jaar eerder. De samenstelling van de groep is wel veranderd. Waar in 2015 en 2016 veel Syriërs naar Nederland vluchtten, vestigden de afgelopen twee jaar andere groepen migranten zich hier, veel afkomstig uit Europese landen.

Wie zijn deze mensen? In deze reeks portretten wil ik een beeld laten zien van nieuwe ‘nieuwe’ en oude, ‘nieuwe’ Nederlanders.

 

Tussen 1918, het einde van de eerste wereldoorlog en 2018 zijn er tenminste 2 miljoen mensen naar Nederland gevlucht. 600.000 van hen zijn in Nederland gebleven waarvan er een aantal in mijn woonplaats Gouda wonen. Nederland is meer dan ooit een immigratieland. Een land waarin tal van nationaliteiten versmelten tot unieke Nederlanders.

 

Zoals Maxima in 2007 al zei: ‘De Nederlandse identiteit bestaat niet.’

Portretfotograaf - Geert Smits | Gouda

Mijn bijdrage aan de Graduation Photo Exhibition gaat over nieuwe Nederlanders, vluchtelingen en arbeidsmigranten. Mensen die naar Nederland zijn gekomen en hier zijn blijven wonen.

Ik heb deze reeks portretten gemaakt van mensen die als vluchteling of arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen en die hier een nieuwe toekomst hebben opgebouwd of aan het opbouwen zijn.

De Nederlandse samenleving heeft een veelkleurig gezicht. Met het maken van deze serie wil ik een bijdrage leveren aan de verbinding tussen groepen Nederlanders.

Logos_EXPO_DEFF

JOEY RAMONE
Josephstraat 166 – 168
3014 TX, Rotterdam

www.joeyramone.nl

11 – 14-07-2019

Graduation photo exhibition with conceptual photo series, HBO Photographic Design, (Fotovakschool Rotterdam).