Archive

    Een jaar geleden werd mijn nichtje ernstig ziek. De kansen dat ze zou genezen waren gelukkig goed. Maar daarvoor moest ze wel afmattende en zware behandelingen ondergaan. Binnenkort vieren we haar 21st verjaardag. En ze is genezen. Ouder maar nog even mooi. With Love. Geert...

Artikel 28 1. Onze Minister is bevoegd: a. de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in te willigen, af te wijzen, niet in behandeling te nemen, niet-ontvankelijk te verklaren dan wel buiten behandeling te stellen; b. de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur...

Debby Undur-e, undur-e Kata jangan undur-e Apa datang dari muka Kata jangan undur-e Met opgeheven hoofd, zegt deze tekst. Een traditional, voor zover ik weet. Ik ken het liedje, de melodie heel goed. Ik ken de geschiedenis van mijn familie, van ons Ambonezen, of Molukkers zo je wilt, heel goed. Maar...