Archive

Nicolas Manenti is a French artist. Born in 1980 in Albertville, he lived in Berlin before settling down in Gouda in 2019. Since 2007, I have developed a personal universe influenced by corporate imagery, which I parody in chaotic and disquieting drawings, videos installations and objects. The precariousness...

Artikel 28 1. Onze Minister is bevoegd: a. de aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd in te willigen, af te wijzen, niet in behandeling te nemen, niet-ontvankelijk te verklaren dan wel buiten behandeling te stellen; b. de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur...

Debby Undur-e, undur-e Kata jangan undur-e Apa datang dari muka Kata jangan undur-e Met opgeheven hoofd, zegt deze tekst. Een traditional, voor zover ik weet. Ik ken het liedje, de melodie heel goed. Ik ken de geschiedenis van mijn familie, van ons Ambonezen, of Molukkers zo je wilt, heel goed. Maar...