Over dit project

Johan en Cornelis De Witt – (Den Haag 4 augustus 1672)

Raadsfunctionaris van het Graafschap Holland en Ruwaard van de heerlijkheid Putten

Johan de Witt was tot 4 augustus 1672 raadpensionaris van het Graafschap Holland geweest, een functie die hij negentien jaar lang vervuld had. Hij was in de Gouden Eeuw de belangrijkste politicus van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Cornelis was ruwaard van de Heerlijkheid Putten en baljuw van de Beijerlanden. Tevens was hij gedeputeerde te velde, wat inhield dat hij namens de Staten-Generaal veldslagen bijwoonde.

De gebroeders Johan en Cornelis de Witt werden op 20 augustus 1672 in Den Haag vermoord door leden van de plaatselijke schutterij. Beiden behoorden tot de bekendste Nederlanders van hun tijd. De dubbele moord is een van de meest gedenkwaardige uit de geschiedenis van Nederland.

Over de plaats waar Cornelis de Witt is overleden, doen tegenstrijdige verhalen de ronde. Museum de gevangenpoort meldt dat Cornelis reeds bezweken zou zijn op de trappen in het gebouw zelf, waar het Haags historisch museum weet te vermelden dat dit buiten de poort is gebeurd. Deze foto is daarom genomen op het voormalige Groene Zoodje, de plek waar de lijken werden tentoongesteld.

Categorie
Eigen werk, Landschap, Schuldig landschap